Ouders

Beroepsstages

 De leerlingen van BBL en KBL krijgen in leerjaar 3 en 4 te maken met stages. Tijdens de stage maakt de leerling kennis met de beroepspraktijk. Onder begeleiding leert de leerling doorgaans de centrale taakaspecten van de beroepsuitoefening kennen, zowel naar beroepsvaardigheden als naar de verlangde beroepshouding. De leerling doet ervaring op met de beroepseigen werkwijzen, technieken en methoden van aanpak.

Aan de hand van door de school gemaakte opdrachten wordt er kennis gemaakt met het werkveld, waardoor de leerling een bewustere keus kan maken voor een bepaalde sector.

Andere voordelen zijn:
- Het geeft een betere aansluiting op een MBO-opleiding.
- Een vereenvoudiging van de overgang naar arbeid voor hen voor wie het VMBO eindonderwijs is.
-
Inzicht in de eisen die gesteld worden aan een goede beroepshouding.
Kennismaken met de werksfeer binnen een werkveld.
Het leren omgaan met collega’s en leidinggevenden.